Službenik za javne nabavke:

Milijana Đukanović – dipl. ecc.

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana od 07h do 15 h