Šef službe:

Slavica Međedović – dipl. ecc.

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana od 07 h do 15 h