U prostorijama Opšte bolnice Nikšić, direktor Marko Mitrović i direktorka JU Doma starih Nikšić, Anđela Lalatović su potpisali memorandum o saradnji, koji se tiče realizacije stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih iz Doma starih u Opštoj bolnici Nikšić.

Saradnja će se zasnivati na principu transparentnosti, dobre prakse, odgovornosti, razumijevanja, u cilju održanja i unaprjeđenja profesionalnih kompetencija zaposlenih za obavljanje poslova u nadležnosti ustanove Doma za stare. Saradnja, takođe, podrazumijeva nastavak realizacije stručnog usavršavanja zaposlenih iz Doma starih Nikšić i obavljanje praktičnog rada u Opštoj bolnici.

„Sporazum će omogućiti stručnim saradnicima (fizioterapeutima) i saradnicima (medicinskim tehničarima/sestrama) iz Doma starih “Nikšić” da borave u Opštoj bolnici ”Nikšić” kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa pacijentima i razmjene iskustava mogli dodatno da se edukuju i obave radnu praksu, koja će istovremeno predstavljati određeni vid pomoći i podrške zaposlenima u Opštoj bolnici“, istakla je Anđela Lalatović.

Direktor Opšte bolnice Nikšić, Marko Mitrović je istakao da ,,vjeruje da je ovo samo početak dobre saradnje i da će se na primjeru dobre prakse ove dvije ustanove ugledati i druge ustanove koje pružaju medicinsku zaštitu, i da je od vitalnog značaja za grad, sugrađane i korisnike da budu dio sistema koji funkcioniše neometano“.

Potpisnice Memoranduma još jednom su potvrdile spremnost i otvorenost za unaprjeđenje saradnje u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada primjenjujući osnovne principe socijalne i medicinske zaštite kao što su najbolji interes korisnika, dostupnost usluge korisnika, participacija, odgovornost, pružajući korisniku mogućnost za korišćenje odgovarajuće usluge u kontinuitetu i potrebnom trajanju.