Državne bolnice u Crnoj Gori nekada su bile prve ustanove zdravstvene njege, za duži boravak pacijenata na liječenju, i okosnica zdravstvenog sistema Crne Gore kroz tri vijeka, a danas su obavezno dio Zdravstvenog sistema Crne Gore koji je organizovan kao jedinstveni zdravstveni region i dominantno se zasniva na javnom sektoru, jer privatni sektor iako postoji nije integrisan. Crnogorski zdravstveni sistem je, po većini parametara koji ga karakterišu, relativno mali sistem i kao takav pogodan je za uvođenje i primjenu novih znanja i iskustava i relativno brzu transformaciju u jedan moderan, kvalitetan i efikasan sistem sposoban da u potpunosti zadovolji potrebe krajnjih korisnika svojih usluga. Da je to tako pokazala je rang lista Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (ECHI), i podaci Organizacije „Health Consumer Powerhouse“ objavljeni 2019. godine, po kojima se od ocjenjivanih 35 zemalja – zdravstveni sistem Crna Gora nalazi na 23. mjestu.

Osnivanje bolnica u Crnoj Gori kroz istoriju finansirano je na razne načine sredstvima države, zdravstvenih organizacija, zdravstvenog osiguranja i donacijama zadužbinara (pojedinaca ili vladara).

Prva državna bolnica u Crnoj Gori osnovana je na Cetinju 1873. godine, i od tada do danas osnovano je 7 opštih bolnica i tri specijalističke bolnice, isključivo u 19. i 20. vijeku.