Prepoznajući potrebe djece i roditelja uprava Opšte bolnice Nikšić otvorila je ambulantu dječije psihijatrije. Ambulanta će raditi dva puta mjesečno, od 8-15 sati, a ordiniraće dječiji psihijatar Ivana Milonjić.

Opština Nikšić je opština u kojoj gravitira veliki broj stanovnika drugih opština. Djeca iz Nikšića, ali i tih drugih opština, koja imaju smetnje u razvoju, psihičke tegobe kao i tegobe iz autističkog spektra, da bi dobili specijalistički pregled od strane dječijeg psihijatra, moraju ići ili u Podgoricu ili Kotor.

Svima je jasno da to dodatno traumatiuzuje djecu, kao i da izlaže roditelje stresu ali i trošku, uz sve to i ogromnom gubljenju vremena u putu. Takođe, u našoj zemlji ne postoji privremeni stacionar za čiječenje djece sa psihičkim tegobama, te se djeca sa psihičkim tegobama upućuju u Podgoricu na konzilijum, a zatim u Beograd na liječenje.

Roditelji su takođe upoznati sa tim da se brojne usluge od logopeda i defektologa koje su kontinuirano potrebne toj djeci, mogu na zadovoljavajućem nivou dobiti samo u privatnom sektoru i to većinski u inostranstvu.

Sve ovo navedeno, uz teškoće roditeljima u organizaciji, predstavlja velike troškove porodici, i sve te otežavajuće okolnosti, dovode do toga da roditelji vremenom i odustaju od procesa liječenja, pa djeca ne dostižu željenu remisiju, izliječenje, ili željeni nivo mogućeg funkcionisanja.

Uz sve to, potrebno je istaći i suicid kao problem u porastu, a svi podaci istraživanja iz 2019. godine pokazuje da je 18,8% srednjoškolaca ozbiljno razmišljalo o pokušaju suicida, dok se 8,9% i pokušalo suicid.

Prateći sve ovo, uvidjeli smo da bi razvojem ambulante dječije psihijatrije, a kasnije i posebnim odjeljenjem dječije psihijatrije većina pomenutih problema bila umanjena ili riješena.

Djeca će dobiti adekvatnu medicinsku zaštitu, koja bi bila dostupna i kvalitetna, a roditeljima se olakšava procedura i skraćuje vrijeme da se stigne do potrebne medicinske zaštite.