Posao babice je izuzetno težak ali i lijep, stoga dana 5. maja 1992. godine, ustanovljeno je međunarodno udruženje babica,  koje  ima za cilj da kroz razne aktivnosti promoviše ovu plemenitu profesiju.

,,Naša Bolnica kroz primjere dobre prakse unaprjeđuje rad babica i odnos prema ovoj plemenitoj profesiji.

Babice su veoma važan dio svakog porođaja – u rukama babica je ključ za budućnost“ istakao je direktor OB Nikšić – Marko Mitrović.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svakog minuta širom svijeta 380 žena začne, 190 žena suočeno je sa neplaniranom i neželjenom trudnoćom, 110 žena doživi iskustvo komplikacija u trudnoći, 40 žena uradi rizičan abortus, 1 žena umre, a za babice se kaže da su one srce i nauka rađanja, i na ovaj dan se slavi izuzetan doprinos babica čovječanstvu.