Načenik:

Dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

 

Ljekar

Dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

Dr Dušanka Milatović Perović – ljekar subspecijalista gastroenterohepatologije

 

Glavna medicinska sestra

Julijana Gutović

 

Radno vrijeme  0-24 h

Radno vrijeme doktora specijalista svakog radnog dana od 07-15 h, , uz organizovano pripravnost od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno 

 

Broj telefona odjeljenja

069 171 317