Načenik:

Dr Tanja Raičević – ljekar specijalista pedijatar

 

Ljekar:

Dr Tanja Raičević – ljekar specijalista pedijatar

Dr Sanja Čizmović – ljekar specijalista pedijatar

Dr Snežana Grubač – ljekar specijalista pedijatar, subspecijalista neonatologije

 

Glavna medicinska sestra

Ana Glušica

 

Radno vrijeme  0h do 24 h

Ljekari specijalisti svakog radnog dana od 07h do 15h, uz organizovanu pripravnost od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 322 875