Načenik:

Dr Sanja Vrbica – ljekar specijalista radiolog

 

Glavni RTG tehničar

Vera Pavićević

 

Ljekari:

Dr Sanja Vrbica – ljekar specijalista radiolog

Dr Saška Grupković – ljekar specijalista radiolog

Dr Marija Earaković – ljekar specijalista radiolog

Dr Ranka Koprivica – ljekar specijalista radiolog

 

Dr Dejan Perović – SB Brezovik

 

Radno vrijeme  0h do 24 h

doktori specijalisti i medicinskih/sestara tehničara (RTG tehničari) svakog radnog dana  od 07h do 13h; od 13h do 15h organizovana je pripravnost,

a od 15h-07 h narednog dana organizovano je dežurstvo;

u dane vikenda i praznika dežurstvo je organizovano 24 časa neprekidno;

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 625

069 322 884