Načenik:

Dr Pero Mitrović – ljekar specijalista ortopedske hirurgije I traumatologije

 

Ljekari

Dr Pero Mitrović – ljekar specijalista ortopedije i traumatologije

Dr Mitar Šaranović – ljekar specijalista ortopedije i traumatologije

Dr Vojin Kadić – ljekar specijalista ortopedije i traumatologije

 

Glavna medicinska sestra

Marina Nikčević

 

Radno vrijeme  0-24 h

Ljekar specijalista svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno 

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 641