Načenik:

Dr Marko Mitrović – ljekar specijalista otorinolaringologije

 

Ljekari

Dr Marko Mitrović – ljekar specijalista otorinolaringologije

Dr Mišo Pejaković – ljekar specijalista otorinolaringologije

 

Glavna medicinska sestra

Tamara Vujović

 

Radno vrijeme  0-24 h

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07h do 15 h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 642