Načenik:

Dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

 

Ljekari

Dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Roland Sore – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Spasoje Vukotić – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Dragutin Višnjić – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Ilija Ašanin – ljekar specijalista opšte hirurgije

 

 

Glavna medicinska sestra

Gordana Đurđevac

 

Radno vrijeme  0-24 h

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07h – 15 h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 190 152