Načelnik

Dr Zlatana Perović – ljekar specijalista neurologije

 

Ljekari

Dr Zlatana Perović – ljekar specijalista neurologije

Dr Mirjana Jokosović – ljekar specijalista neurologije

Dr Boro Perović – ljekar specijalista neurologije

 

Glavna medicinska sestra

Lidija Perović

 

Radno vrijeme  0-24 h

Radno vrijeme doktora specijalista je svakog radnog dana I smjena od 07-15 h, i II smjena 14-22h , uz organizovano pripravnost od 22 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

 

Broj telefona odjeljenja

069 171 316