Načenik:

Dejan Krivokapić – specijalista medicinske biohemije

 

Ljekari:

Dr Slavica Nikčević – ljekar specijalista medicinske biohemije

Dr Vladimir Bulatović – ljekar specijalista medicinske patologije

 

Dr Redžeb Zejnelagić – ljekar specijalista epidemiolog – JZU Dom zdravlja Nikšić

 

Glavni laboratorijski tehničar

Slavka Kandić

 

Radno vrijeme  0-24 h

Radno vrijeme doktora specijalista i specijalista svakog radnog dana  od 07-15 h, uz organizovanu pripravnost  od 15 h do 07 h narednog dana, u dane vikenda i praznika organizovana je pripravnost 24 časa neprekidno.

Smjenski rad  neprekidno u trajanju od 24 h za laboratorijske tehničare;

nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) od 06-13 h svakog dana

 

Broj telefona odjeljenja

069 170 682