Načenik:

Dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva 

 

Ljekari

Dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milan Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Dragoslav Bukvić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Rada Božović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milica Glušac – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Marija Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Goran Lazarević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva – KCCG

Dr Zdravko Filipović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva – PZU “Dijagnostika” – Podgorica

 

 

Glavna medicinska sestra

Radmila Bubanja

 

Radno vrijeme  0-24 h

Ljekari specijalisti svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovano dežurstvo od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 357 002