Načenik:

Dr Nada Grbović – ljekar specijalista fizijatar

 

Glavni fizioterapeut

Danka Zečević

 

Radno vrijeme  0-24 h

Svakog radnog dana od 07-15h za doktore specijaliste i fizioterapeute ,

Nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) svakog radnog dana od 06 do 13h:

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 638