Načenik:

Dr Nada Grbović – ljekar specijalista fizijatar

 

Glavni fizioterapeut

Danka Zečević

 

Radno vrijeme  0-24 h

Svakog radnog dana od 07-15 h za doktore specijaliste;
-za fizioterapeute organizovan je rad u smjenama svakog radnog dana – I smjena od 07h do 15h i II smjena od 13h do 21h;
nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) svakog radnog dana od 06-15 h

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 638