Načenik:

Dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

 

Ljekari

Dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milan Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Dragoslav Bukvić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Rada Božović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milica Glušac – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Marija Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

 

Glavna medicinska sestra

Nevenka Karadžić

 

Radno vrijeme  0h do 24 h

Ljekari specijalisti svakog radnog dana od 07h do 15h, uz organizovano dežurstvo od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 190 151