Načenik:

Dr Marina Bajović – ljekar specijalista psihijatar

 

Ljekari

Dr Marina Bajović – ljekar specijalista psihijatrije

Dr Zorica Nikčević – ljekar specijalista neuropsihijatrije

Dr Borislav Đurišić – ljekar specijalista psihijatrije

Dr Aleksandra Vlahović – ljekar specijalista psihijatrije

 

Psiholog

Helena Rosandić

 

Glavna medicinska sestra

Jelena Dević

 

Radno vrijeme  0-24 h

Radno vrijeme ljekara specijalista je svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovano pripravnost od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 170 681