Načenik:

Dr Aleksandra Antunović ljekar specijalista pedijatar

 

Ljekari

Dr Aleksandra Antunović ljekar specijalista pedijatar

Dr Branka Šupić ljekar specijalista pedijatar

Dr Dragana Kecojević ljekar specijalista pedijatar

 

Glavna medicinska sestra

Olja Čanjak

 

Radno vrijeme  0h do 24h

radno vrijeme 00-24h
-Smjenski rad neprekidno od 0-24 h za medicinske sestre/tehničare ,
-Radno vrijeme doktora specijalista je svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovano dežurstvo od 15 h do 07 h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa neprekidno;
-Nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) od 06-13 h svakog dana;

 

Broj telefona odjeljenja

069 190 149