Načenik:

Dr Branka Šupić ljekar specijalista pedijatar

 

Ljekari

Dr Branka Šupić ljekar specijalista pedijatar

Dr Aleksandra Antunović ljekar specijalista pedijatar

Dr Dragana Kecojević ljekar specijalista pedijatar

 

Glavna medicinska sestra

Olja Čanjak

 

Radno vrijeme  0h do 24h

Ljekari specijalisti svakog radnog dana od 07h do 15h, uz organizovanu pripravnost od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 190 149