Uprava Opšte bolnice Nikšić, u saradnji sa srednjom medicinskom školom, uz pomoć iskusnog medicinskog kadra, obezbijedila je kabinet za izvođenje praktične nastave, kaže direktor te zdravstvene ustanove, doktor Marko Mitrović.

Prema riječima više medicinske sestre, Koviljke Đurović, praktična nastava se održava svakim danom iz oblasti hirurgije, pedijatrije, ginekologije, interne i infektivne bolesti kao i zdravstvene njege pod kontrolom sedam iskusnih nastavnika.

Akcenat praktične nastave je da osposobi učenike za samostalno obavljanje posla, te se vodi računa o uslađenosti iste sa teorijskim dijelom koji se odvija u školi.