Direktor:

Dr Marko Mitrović – ljekar specijalista otorinolaringologije

 

Sekretarica Direktora:

Marija Stanković

 

Glavna sestra Bolnice:

Rada Dendić – medicinska sestra

 

Pomoćnik direktora za ekonomsko finasnijske poslove:

Milijana Đukanović – dipl. ecc.

 

Pomoćnik direktora za pravne i kadrosvke poslove:

Ivana Kovačević Bulatović – dipl. pravnik

 

Šef tehničke službe:

Ranko Mijušković

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07h do 15h.

 

Broj telefona centrale

040 231 111

Broj telefona

040 231 204

Broj faks uređaja

040 231 215

e-mail adresa

opsta@bolnica-nk.com