Glavni kuvar:

Živković Zorica

 

Radno vrijeme

Radno vrijeme nutrcioniste-dijetetičara svakog radnog dana od 07 do 15h;

-KV kuvara i servirki rad je organizovan u smjenama  svakog dana -I smjena od 07 do 14h, II smjena od 13h 20h,