U nastavku možete pronaći konkurse za dodjelu specijalizacije koji su objavljeni u dnevnom štampanom mediju

15.04.2019. Konkurs za dodjelu specijalizacije

24.10.2019. Konkurs za dodjalu specijalizacije – oblast klinička biohemija