U nastavku možete pronaći konkurse za dodjelu specijalizacije koji su objavljeni u dnevnom štampanom mediju

25.07. 2022. Konkurs za dodjelu specijalizacije

10.05. 2022. Konkurs za dodjelu specijalizacije

07.03.2022. Konkurs za dodjelu specijalizacije – psihijatrija

28.05.2021. Konkurs za dodjelu specijalizacije

15.04.2019. Konkurs za dodjelu specijalizacije

24.10.2019. Konkurs za dodjalu specijalizacije – oblast klinička biohemija