U nastavku možete pronaći konkurs za dodjelu specijalizacije koji je objavljen i u dnevnom štampanom mediju i sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dana 15.04.2019. godine.

Pogledajte – Konkurs za dodjelu specijalizacije