Načenik:

Dr Željko Kaluđerović – ljekar specijalista interne medicine

 

Ljekari

Dr Igor Leković ljekar specijalista interne medicine

Dr Željko Kaluđerović ljekar specijalista interne medicine

Dr Jovan Kankaraš ljekar specijalista interne medicine

Dr Marinko Janjušević ljekar specijalista interne medicine

Dr Ivana Radonić ljekar specijalista interne medicine

Dr Andrija Vujović ljekar specijalista interne medicine

Dr Vasiljka Davidović ljekar specijalista interne medicine

Dr Rada Sparavalo ljekar specijalista interne medicine

Dr Borislav Kašiković ljekar specijalista interne medicine

 

 

Glavna medicinska sestra

Zana Ciriković Šahman

 

Radno vrijeme  0-24 h

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovano dežurstvo od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 171 315