Načenik:

Dr Milutin Radulović – ljekar specijalista urologije

 

Glavna medicinska sestra – instrumentarka

Radojka Kotlica

 

Radno vrijeme

Radno vrijeme za doktore specijaliste i medicinske/sestre tehničare (instrumentarke) svakog radnog dana od 07-15 h, uz organizovanu pripravnost od 15 h do 07 h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno

 

Broj telefona odjeljenja

069 322 886