Glavna medicinska sestra

Jela Božović

 

Radno vrijeme  0h do 24 h

Ljekar specijalista svakog radnog dana od 07h do 15 h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana  i u  dane vikenda i praznika  u trajanju od 24 časa neprekidno 

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 651