Naši gostujući doktori:

 

USLUGE LAPARASKOPSKE GINEKOLOGIJE

Dr Zdravko Filipović, ljekar specijalista ginekologije i akušerstva -Poliklinika “Dijagnostika” podgorica

Dr Goran Lazarević, ljekara specijaliste ginekologije i akušerstva iz KCCG

 

ENDOKRINOLOGIJA

Dr Zorica Rabrenović, ljekara subspecijaliste endokrinologije – PZU Specijalna bolnica “Codra” Podgorica

 

KARDIOLOGAIJA

Dr Sinan Eća, ljekar subspecijalista kardiolog -KCCG

 

GASTROENTEROLOGIJA

Dr Dragan Čičković, ljekar subspecijalista gastroenterolog . Bolnica Trebinje, BIH

 

RADIOLOGIJA

Dr Dejan Perović, ljekar specijalista radiologa  SB “Dr Jovan Bulajić” Brezovik, Nikšić

 

ANGAŽOVANJE KAO ČLANOVI Komisije za nadzor perevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija i Tima za nadzor , prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija.

Dr Redžepa Zeinilagića, ljekara specijaliste epidemiologa -JZU Dom zdavlja Nikšić

Marija Milović, sanitarni tehničar -JZU Dom zdavlja Nikšić