Ljekar

Dr Lea Riger – ljekar subspecijalista kardiolog

 

Radno vrijeme

Svakog petka 08 do 11h

 

Broj telefona odjeljenja

069 171 314

069 171 315