Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07-15 h za  farmaceuta /šefa Apoteke;

za farmaceutske tehničare organizovan je rad u smjenama svakog radnog dana

I smjena od 07h do 15h i II smjena od 14h do 22h; 

 

Broj telefona odjeljenja

069 322 887