Ljekar

Dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

Dr Dušanka Milatović Perović – ljekar subspecijalista gastroenterohepatologije

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07h – 15 h.

 

Broj telefona

069 171 317