Ljekari

Dr Marina Bajović – ljekar specijalista psihijatrije

Dr Zorica Nikčević – ljekar specijalista neuropsihijatrije

Dr Borislav Đurišić – ljekar specijalista psihijatrije

Dr Aleksandra Vlahović – ljekar specijalista psihijatrije

 

Psiholog

Helena Rosandić

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07h do 15h.

 

Broj telefona odjeljenja

069 170 681