Ljekari

Dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Roland Sore – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Spasoje Vukotić – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Dragutin Višnjić – ljekar specijalista opšte hirurgije

Dr Ilija Ašanin – ljekar specijalista opšte hirurgije

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07h – 15 h.

 

Broj telefona odjeljenja

069 210 636