Ljekar

Dr Dušanka Milatović Perović – ljekar subspecijalista gastroenterohepatologije

 

Radno vrijeme

Svake srijede  od 07-15 h .

 

Broj telefona odjeljenja

069 171 317