Ljekari

Dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milan Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Dragoslav Bukvić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Rada Božović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milica Glušac – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Marija Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07-15 h.