Ljekar

Dr Ana Popović – ljekar specijalista dermatovenerologije

 

Radno vrijeme

Svakog radnog dana  od 07-15 h.

 

Broj telefona

069 115 533