JZU Opšta bolnica Nikšić

OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ

"Više od 130 godina našim pacijentima pružamo sve što savremena medicina nudi.
Naš ljekarski tim i profesionalan i ljubazan medicinski kadar pruža pacijentima najkvalitetniju uslugu kroz timski rad i vrhunsku organizaciju.

"- "Bolnica Nikšić"