Odsjek koronarne jedinice

Šef odsjeka
dr Lea Riger – ljekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

dr Vasiljka Davidović – ljekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

dr Sabahudin Pupović – ljekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog dana od 07-15 h uz organizovano dežurstvo od 15 do 7 h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona

069 171 314