Odjeljnje urologije

Načelnik

dr Milutin Radulović – ljekar specijalista urologije

Ljekari

dr Milutin Radulović – ljekar specijalista urologije

dr Miloš Malidžan – ljekar specijalista urologije

Gavna medicinska sestra

Tanja Mijušković

Radno vrijeme
Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 do 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15 do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 210 691