Odjeljenje za novorođenčad

Načelnik

dr Tanja Raičević – ljekar specijalista pedijatar

Ljekari

dr Tanja Raičević – ljekar specijalista pedijatar

dr Sanja Čizmović – ljekar specijalista pedijatar

dr Snežana Grubač – ljekar specijalista pedijatar, subspecijalista neonatologije

Glavna medicinska sestra

Ana Glušica

Radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 h – 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 322 875