Odjeljenje za infektivne bolesti

Načelnik

dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

Ljekari

dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

dr Dušanka Milatović Perović – ljekar specijalista infektologije, subspecijalista gastroenterohepatologije

Glavna medicinska sestra

Andrijana Drašković

Radno vrijeme

Radno vrijeme doktora specijalista je svakog radnog dana od 07 do 15h, uz organizovanu pripravnost od 15 h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069-171-317