Odjeljenje psihijatrije

Načelnik

dr Marina Bajović – ljekar specijalista psihijatar

Ljekari

dr Marina Bajović – ljekar specijalista psihijatar

dr Zorica Nikčević – ljekar specijalista psihijatar

dr Borislav Đurišić – ljekar specijalista psihijatar

Psihijatar

Helena Rosandić

Glavna medicinska sestra

Jelena Dević

Radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 h – 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 170 681