Odjeljenje pedijatrije

Načelnik

dr Aleksandra Antunović – ljekar specijalista pedijatar

Ljekari

dr Aleksandra Antunović – ljekar specijalista pedijatar

dr Branka Šupić – ljekar specijalista pedijatar

dr Dragana Kecojević – ljekar specijalista pedijatar

Glavna medicinska sestra

Olja Čanjak

Radno vrijeme

radno vrijeme 00-24h
Smjenski rad neprekidno od 0-24h za medicinske sestre/tehničare
Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 h – 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.
Nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) od 06-13h svakog dana

Broj telefona odjeljenja

069 190 149