Odjeljenje ortopedije i traumatologije

Načelnik

dr Mitar Šaranović – ljekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Ljekari

dr Mitar Šaranović – ljekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

dr Pero Mitrović – ljekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

dr Vojin Kadić – ljekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Glavna medicinska sestra

Nina Lalić

Radno vrijeme

Ljekar specijalista svakog radnog dana od 07 do 15h , uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 210 641