Odjeljenje ORL

Načelnik

dr Mišo Pejaković – ljekar specijalista otorinolaringologije

dr Marko Mitrović – ljekar specijalista otorinolaringologije

Glavna medicinska sestra

Ljiljana Bulajić

Radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 do 15h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 210 642