Odjeljenje opšte hirurgije

Načelnik

dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

Ljekari

dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Roland Sore – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Spasoje Vukotić – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Dragutin Višnjić – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Ilija Ašanin – ljekar specijalista opšte hirurgije

Glavna sestra

Gordana Đurđevac

Radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 h – 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069-190-152