Odjeljenje oftamologije

Načelnik

dr Predrag Šljivančanin – ljekar specijalista oftamologije

Ljekari

dr Predrag Šljivančanin – ljekar specijalista oftamologije

dr Željka Ašanin – ljekar specijalista oftamologije

dr Jovan Milić – ljekar specijalista oftamologije

Glavna medicinska sestra

Sonja Nikolić

Radno vrijeme

Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 do 15h, uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 210 663