Odjeljenje neurologije

Načelnik

dr Zlatana Perović – ljekar specijalista neurologije

Ljekari

dr Zlatana Perović – ljekar specijalista neurologije
dr Mirjana Joksović – ljekar specijalista neurologije
dr Boro Perović – ljekar specijalista neurologije

Glavna medicinska sestra

Lidija Perović

Radno vrijeme 0 – 24

Radno vrijeme doktora specijalista je svakog radnog dana, I smjena od 07 – 15h, II smjena 14 -22h. uz organizovanu pripravnost od 22h do 07h nareednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa neprekidno.

Kontakt
069-171-316