Odjeljenje interne medicine

Načelnik

dr Andrija Vujović – ljekar specijalista interne medicine

Ljekari

dr Rada Sparavalo – ljekar specijalista interne medicine – sub. endokrinologije
dr Lea Riger – ljekar specijalista interne medicine – sub. kardiologije
dr Vasiljka Davidović – ljekar specijalista interne medicine – sub. kardiologije
dr Ivana Radonić – ljekar specijalista interne medicine
dr Andrija Vujović – ljekar specijalista interne medicine
dr Jovan Kankaraš – ljekar specijalista interne medicine
dr Igor Leković – ljekar specijalista interne medicine
dr Željko Kaluđerović – ljekar specijalista interne medicine
dr Borislav Kašiković – ljekar specijalista interne medicine


Glavna medicinska sestra
Marina Abramović