Odjeljenje hemodijalize i nefrologije

Načelnik

dr Andrija Vujović – ljekar specijalista interne medicine

Glavna medicinska sestra

Persida Čurović

Radno vrijeme

Radno vrijeme doktora specijalista je svakog radnog dana od 07-15h, uz organizovanu pripravnost od 15h do 07h narednog dana, i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069-171-318